Da li ste zainteresirani za projekt montažne kuće?

Kontaktirajte nas

Presjeci zida

Isti se korigiraju u debljini rama, debljini izolacije, tipu rama, tipu izolacije i sl. prema željama, uvjetima i mogućnostima našeg cijenjenog kupca.

Presjek zida STANDARD

Presjek zida Premium

Presjek zida Klasik

Presjek zida Eko bio

Krovne konstrukcije

Isti se mogu korigirati u debljini izolacije, tipu izolacije i sl. prema željama, uvjetima i mogućnostima našeg cijenjenog kupca. 

Presjek klasične krovne konstrukcije

Presjek krovne konstrukcije

Presjek ravne krovne konstrukcije

Certifikati i partneri

Neki naši partneri i certifikati koje posjedujemo

Kontakt

  IME *
  PREZIME *
  EMAIL *
  BROJ TELEFONA

  NASLOV

  KAKO VAM MOŽEMO POMOĆI?